प्रिय समन्वयक,

निरनिराळ्या आय.टी. सुविधा व टूल्स आपण मराठी भाषेतून वापरल्या तरच जगतिकीकरणाच्या जमान्यात मराठी भाषा जगात ऐटीत राहू शकेल म्हणून, (जर) आयटी त मराठी (तरच) ऐटीत मराठी ! आपण आता हा अभ्यासक्रम ERA च्या माध्यमातून आपल्या केंद्रात चालवू शकता.

या अभ्यासक्रमासंबंधीची सर्व माहिती या मेल सोबत जोड़लेल्या PDF डॉक्यूमेंट मध्ये आहे. या डॉक्यूमेंट मध्ये खालील मुख्य मुद्दे आहेत:

  1. कोर्सची प्रमुख वैशिष्ट्ये
  2. कोर्सची फी
  3. कोर्स SOLAR वर सब्सक्रिप्शनची कार्यपद्धति
  4. कोर्स ERA वर लोड करण्याची कार्यपद्धति

कृपया आपल्या विभागातील सर्व ALCs ना या संदर्भात कळवावे.

Thanks and Regards,

MKCL
Maharashtra Knowledge Corporation Ltd.

Leave a comment