विषय: विज्ञान
श्री. विलास नारायण परब
मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमधील पदविका बी.ए. बी.एड,
शिक्षण व्यवस्थापन पदविका
अनुभव:

 • 2001 पासून बालमोहन विद्यामंदिर येथे विज्ञान विषयाचे अध्यापन.
 • IIT मुंबई द्वारे तज्ञ मार्गदर्शक म्हणून नियुक्त.
 • ब्रिटीश कॉन्सीलद्वारे इंग्रजीचे तज्ज्ञ मार्गदर्शक म्हणून नियुक्त.
 • National institute of Securities market संस्थे द्वारे Money Smart अध्यापक म्हणून नियुक्त.
 • अध्ययन संस्थेद्वारे विज्ञान आणि गणित विषयाचा प्रचार आणि प्रसार.
 • बृहन्मुंबई गणित अध्यापक मंडळात गणित विषयासाठी कार्यरत.

विज्ञान विषयासाठी मुद्दे

 • नवीन अभ्यासक्रमानुसार विज्ञान शिकवणे आणि शिकणे हा आमूलाग्र बदल अपेक्षित आहे.
 • विज्ञान विषय म्हणून शिकवताना यापुढे सर्व संबोध नीट स्पष्ट करून दिले जातील.
 • प्रश्नाचा स्वरूपानुसार शिकवल्या जाणाऱ्या भागावर कोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जातील

भर अपेक्षित:

 1. संबोध घटना सखोल समजून घेणे.
 2. सबोधांवर आधारित कृतियुक्त प्रश्नांचा सराव.
 3. प्रश्नांच्या विविध प्रकारानुसार चर्चा.